inż. Grzegorz Kozakiewicz ZAKŁAD  REALIZACJI  INWESTYCJI  DROGOWYCH

O NAS

REALIZACJE

GALERIA

REFERENCJE

KONTAKT

 

   INFORMACJA O FIRMIE

   COMPANY'S PROFILE

Z AKRES DZIAŁALNOŚCI

Usługi projektowo - wykonawcze w całym zakresie inżynierii lądowej, budownictwa ogólnego, zieleni oraz usług komunalnych

A CTIVITY

Project and execution services in the whole range of overground engireering, general construction, greenery and community services

S PECJALIZACJA

 • Budowa dróg i ulic.

 • Remonty kapitalne i cząstkowe wszystkich rodzajów nawierzchni drogowych

 • Kompleksowe wykonawstwo robót brukarskich i asfaltowych oraz infrastruktury towarzyszącej

 • S PECIALIZATION

 • Roads and streets construction.

 • Whole and partial repairs of any kind of road surfaces.

 • Overwhole execution of paving, asphalt and infrastructure works

   

 • Z APLECZE I WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE

  Firma posiada zaplecze magazynowe, komplet maszyn oraz sprzętu i narzędzi o najwyższych parametrach technicznych niezbędnych dla uzyskania wysokiej wydajności i jakości

  E QUIPMENT

  The company owns road machines, equipment and tools of the highest technical parameters indispensable to maintain high professional quality

  E KOLOGIA

  Wykonujemy recykling i utylizację materiałów z rozbiórki, a w szczególności gruzu betonowego oraz rumoszu - kory asfaltowej

  E COLOGY

  We recycle and utilize materials left from repairs, especially concrete rubble and asphalt remains